Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest INGENIA S.A. ul. Parkowa 14, 63-920 Pakosław, , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000282980, posiadającą: NIP 701-00-88-862, REGON: 141043840, kapitał zakładowy: 500 000 zł (opłacony w całości)
 2. W sprawach dotyczących zasad i warunków przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem mailowym: twojedane@palacpakoslaw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów:
  1. wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. marketingu produktów i usług oferowanych przez ADO, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, po wyrażeniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, takich jak obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  (art. 6 ust.1 lit f RODO);
  4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie przeciwdziałania SARS-COV-2  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w przypadkach określonych w pkt. 3 lit. a, c i d – do czasu przedawnienia roszczeń;
 2. w przypadku działań marketingowych objętych oświadczeniem zgody – do czasu jej odwołania.

5. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Administratora.

Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?

Korzystając z tej strony, akceptujesz postanowienia Regulaminu i oświadczasz, że znasz naszą Politykę Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka cookies